Met uitzondering van een heel korte periode van globale oriëntatie(*), heb ik indertijd bewust de beslissing genomen om geen beeldende kunst opleiding te volgen, noch bij een mentor in de leer te gaan.

In plaats daarvan studeerde ik eerst klassiek piano aan het conservatorium van Groningen, en voltooide ik daarna een letterenstudie aan de Universiteit Utrecht.

Wat beeldende kunst betreft koos ik ervoor om het ambacht geheel onder de knie te krijgen door te experimenteren en het werk van grote kunstenaars nauwgezet te onderzoeken, jaren lang, intensief en diepgaand.

Sindsdien wijd ik mij volledig aan de schilderkunst en heb ik ruime erkenning gekregen voor mijn werk. Doorheen de jaren heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een professioneel kunstschilder.

In eerste instantie geef ik schilderles. - We kijken allemaal, iedereen kijkt naar de buitenwereld, naar dingen, mensen, natuur, naar alles wat zich voordoet. Maar zien we ook? Zien we eigenlijk wel hoe lichtinval werkt, wat licht doet? Zonder licht komt niets tevoorschijn, is het nacht, als het ware. Wat doet het licht?, dat is de hoofdvraag in de schilderkunst. Kijk je naar een plant, een boom, een landschap, een lucht, of een gezicht, een neus of een hals -  kijk dan goed, tot je het ziet, tot je bewust ziet hoe vormen in elkaar steken, wat het licht aan het licht brengt. Dat probeer ik mijn cursisten bij te brengen, niet alleen kijken maar vooral ook zien, dan begint het schilderen.

Een interessante korte film, genaamd Verbeeld, verscheen in het najaar van 2019 en biedt een blik in mijn dagelijkse leven van toen. Tegenwoordig is dat natuurlijk weer heel anders...

Ook schilder en teken ik hier in Oosterbeek in Verburgt-Molhuysen Staete met bewoners met al dan niet beginnende dementie. Tekenend en schilderend, maar ook tijdens presentaties over schilderkunst geschiedenis, zoek ik met de bewoners naar wat voor hen (nog) mogelijk is, gezien hun situatie.

(*) Met 'globale oriëntatie' bedoel ik schilderlessen van Peter Bremer, Paul van Ernich, Gerd Renshof en Arjan van Gent.