I wonder: has Pyke Koch (1901-1991) perhaps been inspired by Nu allongé (1921), a painting by Tobeen (1880-1938), when creating his Rustende slaapwandelaarster (1971)?

Zou Koch (1901-1991) voor zijn Rustende slaapwandelaarster (1971) misschien geïnspireerd zijn geweest door het vijftig jaar eerder door Tobeen (1880-1938) geschilderde Nu allongé?
Koch (1901-1991), Rustende slaapwandelaarster.
Zou Koch (1901-1991) voor zijn Rustende slaapwandelaarster (1971) misschien geïnspireerd zijn geweest door het vijftig jaar eerder door Tobeen (1880-1938) geschilderde Nu allongé?
Tobeen (1880-1938), Nu allongé.